Informatie die van belang is voor leden en niet leden.
Gebruikersavatar
Door DSC
#4
Dutch Scooter Club,

Een hobby kun je alleen beoefenen maar vaak is het leuker om deze te delen met anderen. In dit geval bij een Scooterclub.

De Dutch Scooter Club is een club voor en van scooterrijd(st)ers van alle leeftijden, met als doel het in groepsverband rijden van scootertoerritten en gezellig samen zijn. Ook geven we de mogelijkheid om over techniek en andere scooter gerelateerde onderwerpen te praten of discussie te starten.

Voordat u kunt beginnen met het plaatsen van reacties, kunt u het beste even onderstaande spelregels lezen. Het lijkt nu net alsof het hier heel erg streng is, maar dat valt best mee, als deze spelregels eenmaal bekend zijn, dan zitten we met alle leden op een lijn.
Hierdoor houden we het gezellig op het forum en binnen de club.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk ?

Scooter Toerritten


Ritten worden gereden met een voorrijder die op veilige afstand wordt gevolgd door de groep. We rijden daar waar mogelijk 'baksteensgewijs'. Iedere rijder stopt bij de eerstvolgende richtingverandering als blijkt dat de rest van de groep achterblijft en wacht daar op aansluiting tot de rit vervolgd kan worden. Kaart- of routelezen is derhalve niet nodig, wel moet je de rijder achter je even in de gaten houden. Het tempo wordt aangepast aan de omstandigheden en de grootte van de groep. Minder ervaren scooterrijders zullen voor in de groep hun eigen tempo mede kunnen bepalen. Bij overweldigende belangstelling kan de groep worden gesplitst.

Tijdens elke rit is er een (koffie)stop en lunch die voor eigen rekening is, ook kan je zelf zorgen voor koffie, drinken en lunch er is geen verplichting om een betaalde lunch te nuttigen.
Voor belangstellenden bestaat er de mogelijkheid om ter kennismaking een keer mee te rijden.

Willen we met zijn allen genieten van onze scooters en het toeren hierop, ontkomen we er niet aan, om het voor iedereen gezellig en veilig te houden aan wat regels. Daarom hieronder een aantal (spel)regels, lees het eens aandachtig door. Door deel te nemen aan toertochten van de Dutch Scooter Club gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Ook zijn er een aantal basis regels waar aangehouden moet worden:

1. Deelnemen aan een door "Dutch Scooter Club" georganiseerde toerrit is altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemers.
2. "Dutch Scooter Club" zal géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent schade aan personen en/of voertuigen veroorzaakt voor, tijdens en/of na een toerrit van de "Dutch Scooter Club".
3. Deelnemers aan een toerrit dienen de instructies van de organisatie op te volgen.
4. Deelnemers aan een toerrit zijn persoonlijk verantwoordelijk t.a.v. de eisen die in het wegenverkeersreglement aan de weggebruiker worden gesteld.
5. Een geldige kentekenplaat dient op de bromfiets te zijn aangebracht.
6. Deelnemers dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
7. Deelnemers dienen een veilige afstand te houden van hun mede weggebruikers.
8. De deelnemers zijn géén verkeersregelaars.
9. Deelnemers aan een toerrit worden geacht dit reglement te kennen én er mee akkoord te gaan.

Het Forum

DutchScooterClub.nl geeft forumdeelnemers de mogelijkheid berichten te plaatsen of daar op te reageren. De reacties van een forumdeelnemer vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die forumdeelnemer. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat DutchScooterClub.nl die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt.

Het is voor DutchScooterclub.nl niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van posten en reacties die worden geplaatst door de leden.
Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels waar de leden zich van DutchScooterClub.nl in acht moeten nemen.

1. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.", De Nederlandse Grondwet). Reacties die in strijd zijn met de wet zijn niet gewenst.

2. Het recht op vrije meningsuiting en algemene fatsoensregels zijn van toepassing,
- Niet gewenst is schade toebrengen aan het forum en DutchScooterClub.nl in het algemeen.
- Niet gewenst is dat iemand niet goed met informatie omgaat die privé wordt verstuurd en dit in een strijd openbaar maakt of deelt met derden.
- Niet gewenst is dat iemand overwegend bezig is met het creëren van een slechte sfeer op het forum en over DutchScooterClub.nl

3. Respecteer het copyright van derden (vermeld bron)

4. De reacties dienen te gaan over de inhoud van de originele posting. blijf dus zoveel mogelijk "on topic".

5. Nietszeggende reacties ("tsjongejonge", "schandalig", "zucht", "lol", etc.) zonder onderbouwing wordt zijn niet gewenst.

6. Subjectieve kritische uitlatingen op de persoon op het openbare forum ("wat ben jij triest", "wat een poenerige houding", "wat ben jij een zielig"), zijn niet gewenst.

Toch reacties gezien die naar uw mening over de schreef gaan? Dat kan, het is mensenwerk, dus fouten kunnen worden gemaakt. Stuur dan een e-mail aan info@DutchScooterClub.nl, met daarin het tijdstip van de door u als aanstootgevend beoordeelde reacties, de posting waarop is gereageerd (de url) en de reden.

Ga je akkoord met bovenstaande spelregels, dan nodigen we je van harte uit om je te registreren op ons forum, en gezellig met ons mee te doen met het gezamenlijk uitoefenen van onze hobby.

Ga je niet akkoord met bovenstaande spelregels dan wensen we je veel succes in het beoefenen van je hobby, en het zoeken van een club die beter bij je past.

Met vriendelijke groet,
De leden van Dutch Scooter Club
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]